EU projekti

Naziv projekta: „Nek val okupa žal“, Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Nositelj projekta: Dječji vrtić Spužvica Tisno
Područje provedbe projekta: Općina Tisno
Ukupna vrijednost projekta: 4.513.600,00 kn
Kodni broj: UP.02.2.2.16.0078

Niz problema s kojima se naš vrtić susretao tijekom godina svog poslovanja, uključujući manjak mjesta u vrtićima, nedovoljnu opremljenosti vrtića, nedovoljnu razinu edukacije stručnog osoblja koje radi u njima, kao i neusuglašenost s radnim vremenom roditelja, poslužio je kao povod nastanku te u konačnici i provedbi projekta ”Nek val okupa žal”. Istražujući potrebe roditelja jedan od većih problema je radno vrijeme dječjih vrtića koje nije usklađeno s radnim vremenom roditelja. Mnogo stanovnika na području prijavitelja projekta živi od turizma, a ta grana gospodarstva često ne poznaje radno vrijeme te se radi i u popodnevnim satima.

Projektom „Nek Val okupa žal“ ostvareno je unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena dječjeg vrtića za 4 sata s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji kroz produljeni rad Dječjeg vrtića. Kroz projekt je uključeno 190 djece na
području općine Tisno i u 3 područna objekta u naseljima: Jezera, Betina i Murter. Svi novouvedeni programi i usluge za krajnje su korisnike ovog projekta bili potpuno besplatni.

Kako bi se djeci korisnicima produljenog boravka osigurala kvalitetna usluga, zaposleno je 10 odgojitelja, 1 pedagog, 1 psiholog, 2 profesora stranog jezika, 2 kineziologa, 1 medicinska sestra, 1 kuhar, 1 spremačica, i 1 vozač. Kako bi djeca vrijeme u produljenom boravku maksimalno iskoristila za razvoj novih vještina i kreativnosti, razvijena su tri posebna programa koja su se provodila u produljenom boravku, uključujući programe engleskog i talijanskog jezika i sportski program.

Osoblje zaposleno za rad u produljenom boravku sudjelovalo je na edukacijama usmjerenima na jačanje stručnih kompetencija. To je u konačnici doprinijelo općem i specifičnom cilju poziva usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i unaprjeđenju usluga kroz produljenje radnog vremena, s ciljem povećanja broja mjesta u vrtiću, kvalitetnijem programu te produljenim radom vrtića s ciljem razvijanja sustava koji je dostupan, inkluzivan i prilagodljiv potrebama djece i roditelja što je doprinijelo usklađivanju radne i obiteljske uloge.