KADA BIH PONOVO MOGLA ODGAJATI SVOJE DIJETE

KADA BIH PONOVO MOGLA ODGAJATI SVOJE DIJETE

Kada bih ponovo mogla odgajati svoje dijete više bih bojala prstima, a manje upirala prstom.
Manje bih ga ispravljala, a više s njim veze uspostavljala.
Skinula bih pogled sa sata, a više bacala pogled na njega.
Pobrinula bih se da manje znam, a da mi više bude stalo.
Išla bih na više izleta i puštala više zmajeva.
Prestala bih izigravati ozbiljnost i ozbiljno bih se igrala.
Trčala bih kroz više polja i gledala u više zvijezda.
Više bih ga grlila, a manje vukla.
Rjeđe bih bila stroga, a puno više bih mu toga priznavala.

Najprije bih mu gradila samopouzdanje, a kasnije kuću. Manje bih ga poučavala o ljubavi prema moći, a više o moći ljubavi.

Diane Loomans,
«Punim samopoštovanjem naprijed»

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djeteta.
Dobrom suradnjom svi dobivaju. Građenje profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima put je prema:

razvoju partnerstva u podržavanju kvalitetne komunikacije usmjerene na dobrobit djeteta
rješavanju problema vezanih za odgoj i razvoj
poticanju aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa
osnaživanju roditeljske kompeten

Kućni red i pravila

Pravila reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika, te naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića i odgovornosti u institucionalnom kontekstu:
1. Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete
2. Osobno predajte i preuzmete dijete od njegovog ili dežurnog odgojitelja
3. Pismeno ovlastite tri punoljetne osobe koje, u slučaju vaše spriječenosti,mogu preuzeti dijete iz vrtića
4. Malodobne osobe ne smiju odvoditi djecu iz vrtića
5. Izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili broja telefona
6. Informirate odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama i zdravstvenim poteškoćama
7. Bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može u skupinu
8. Oblačite dijete u višeslojnu odjeću ugodnu za igru, koja se lako skida i oblači, a obvezna je i jedna rezervna odjevna kombinacija
9. Ne donosite u vrtić kolače i druge prehrambene proizvode koji nemaju istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja proizvoda
10. Dogovorite s odgojiteljima pravila o donošenju kućnih igračaka i filmova ( igračke i filmovi koji potiču na agresiju i koji mogu ozlijediti djecu nije dopušteno donositi u vrtić )
11. Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom
12. Odazivajte se na roditeljske sastanke, radionice za roditelje i pozive odgojitelja i stručnih suradnika na individualne razgovore o pojedinom problemu – bit će korisno za obje strane